Rederiet Landagergård

Rederiet Landagergård optager mandlige medlemmer af grundejerforeningen Landagergård, men er i øvrigt uafhængig af grundejerforeningen

Rederiets hovedaktivitet er en årlig udflugt for medlemmerne med kanosejlads og sociale aktiviteter

På Fars dag - Grundlovsdag - afholdes et indledende planlægningsmøde om årets sejlads

I slutningen af juli afholdes et afsluttende planlægningsmøde med fordelig af opgaver og lodtrækning om hvem der skal sejle sammen

Selve sejladsen gennemføres i midten af august. Fredag om morgenen afgår et forkommando som opretter base-camp. Resten af holdet følger efter når de er kommet fra arbejde

Lørdag gennemføres en prøvesejlads hvor deltagerne afprøver deres færdigheder i håndtering af kanoer

Søndag gennemføres den 'store kanotur', bl. a. med mulighed for 'ufrivillige' badeture undervejs.

Rederiets hjemmeside   Billeder fra sejladser før 2004   Billeder fra sejlads 2004


Hovedside